Tukioppilastoiminta

Yhdistys tukee torniolaisten yläasteiden tukioppilastoimintaa, joka on vertaistoimintaa koulujen sisällä. Tukioppilaat ovat usein myös kerääjinä MLL:n järjestämissä keräyksissä.

Tukioppilastoiminnan tavoitteena on edistää

  • hyviä toverisuhteita
  • kouluviihtyvyyttä
  • turvallisuutta
  • kannustusta
  • yhteisvastuuta
  • suvaitsevaisuutta.

Lisätietoja tukioppilastoiminnasta

 

Tukioppilasvastaavina MLL:n Tornion yhdistyksessä toimivat Pauliina Hirsivaara ja Heli Rahkonen.