Historiaa

MLL Torniossa jo vuodesta 1922

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tornion osaston perustava kokous oli Tornion keskikoululla 8.3.1922. Yhdistys hyväksyttiin 20.3.1922. Osaston ensimmäisenä puheenjohtajana toimi lehtori F.A. Arve.

Alkuvuosien toimintamuotojen etsimisen myötä osasto aktivoitui säännöllisine kokouksineen ja monine tärkeine toimintamuotoineen 1930-luvulla. Työ oli uusien ideoiden tuomista, kokeilua ja yhteistyötä kunnallisten viranomaisten kanssa - kuten tänäkin päivänä.

MLL:n Tornion osasto on ollut monien uudistusten alkuunsaattajana kaupungissamme, mm. lasten terveydenhoitoon liittyvissä kysymyksissä, ennen kuin ne tulivat lakisääteisesti kunnan tai valtion hoidettaviksi.

Osasto on useampaan otteeseen pitänyt päiväkerhotoimintaa lapsille ja perhekasvatusta on menneinä vuosina tuettu mm. kotivalmiuskursseilla ja avioliittokouluilla sekä nuorten käytöskoulujen muodossa. Ja pitkään osaston toimintaa symboloi myös Tornion kirkossa adventtiviikolla järjestämä valonjuhla, josta monelle torniolaiselle on jäänyt kaunis muisto.

Tänä päivänä keskeisimmät toiminnot painottuvat erilaisiin kerhoihin, kursseihin ja kaikille avoimeen toimintaan perhekahviloissa ja leikkipuistoissa. Tapahtumiin ja jo 1970-luvun puolivälissä käynnistyneen tukioppilastoiminnan tukemiseen Tornion kouluilla panostetaan myös aktiivisesti. Uusia toimintamuotoja myös kehitetään innolla tarjoten lapsille, nuorille ja lapsiperheille virikkeitä arkeen.